Thứ Bảy, 02/12/2023, 06:32 (GMT +7)
| Hà Nội,

Doanh nhân theo Phật giáo

A6f50e6e8640431e1a51

Lời cảm ơn Tinh Khôi

Khóa thiền tập chủ đề “Về Miền Tinh Khôi” tổ chức vào 03 ngày 15-17/8/2022, tại khu du lịch Hồ Mây, thành phố Vũng Tàu,

Adoanh.phatgiao.org.vn

Doanh nhân sống theo tinh thần Phật dạy

Trên bước đường hoằng pháp độ sanh của Đức Phật, giáo pháp của Ngài đã được truyền bá và phát triển mạnh mẽ ở những

TÌM KIẾM