Thứ Sáu, 08/12/2023, 20:44 (GMT +7)
| Hà Nội,

Độ lượng

Ảnh Minh Họa.

Rủ bỏ sự cố chấp của bản thân

Rủ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc; thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm

TÌM KIẾM