Thứ Bảy, 02/12/2023, 05:14 (GMT +7)
| Hà Nội,

điều phục thân tâm

Ảnh Minh Họa.

Khéo điều phục thân tâm

Cốt lõi của sự tu hành vẫn là làm chủ các giác quan: (Phòng hộ 6 căn). Mắt đối với hình thái, màu sắc; Tai

TÌM KIẾM