Thứ Bảy, 02/12/2023, 07:02 (GMT +7)
| Hà Nội,

diệt

Ảnh Minh Họa.

Mục đích tối hậu

Khi ta chứng nghiệm được sự sinh và diệt của những tiến trình tâm – thân, thì ta hưởng được sảng khoái và hân hoan.

7

Mục đích tối hậu

Khi ta chứng nghiệm được sự sinh và diệt của những tiến trình tâm – thân, thì ta hưởng được sảng khoái và hân hoan.

TÌM KIẾM