Thứ Hai, 04/03/2024, 14:49 (GMT +7)
| Hà Nội,

đêm thành đạo

Tượng Phật Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ

Đêm thành đạo thiêng liêng

Từ khi xuất gia, thái tử Tất Đạt Đa đã bắt đầu tìm cầu chân lý qua nhiều vị Đạo sư lỗi lạc, dù đã

TÌM KIẾM