Thứ Ba, 31/01/2023, 17:01 (GMT +7)
| Hà Nội,

đạo phật

Ảnh minh họa.

Chữ “Hòa” của đạo Phật

Cái hòa của đạo Phật, không phải là một thứ bắt buộc, dựa trên uy quyền, mãnh lực, hay là một lời khuyên suông. Cái

72276aab6283a4ddfd92

Người tu thành Phật (Phần 1)

Tựa đề bài viết này gồm có bốn tiếng nối kết thành một câu ngắn gọn: Người tu thành Phật. Nội dung câu ngắn gọn

cut-hieudung-4340

Hiểu đúng về nghiệp

Ảnh minh họa GNO – Khi có một điều không may mắn, bất như ý xảy đến thì đa phần chúng ta đều nghĩ và

TÌM KIẾM