Thứ Ba, 26/09/2023, 13:06 (GMT +7)
| Hà Nội,

đạo làm người

Hình minh họa

Lời Phật dạy về đạo làm người

“Làm việc thiện mà hoàn toàn không vướng chấp vào hình tướng là chân thật. Vướng mắc nơi hình tướng phân biệt là giả dối.“

TÌM KIẾM