Thứ Năm, 28/09/2023, 07:54 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đạo đức Kinh doanh

5-nguyen-tac-kinh-doanh-theo-loi-phat-day-0-154730

Đạo đức kinh doanh theo Phật giáo

Đức Phật không đả phá các hình thức kinh doanh và Ngài cũng không ngăn cản sự phát triển của xã hội. Thật vậy, Phật

TÌM KIẾM