Thứ Sáu, 23/02/2024, 02:49 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đại sư Tinh Vân

Ảnh Minh Họa

Tâm tịnh thì cõi tịnh

Nước trong bình tự nó không thể trở nên hôi thối nếu không cắm hoa vào. Hoàn cảnh sống của chúng ta cũng như thế,

TÌM KIẾM