Thứ Hai, 04/03/2024, 14:34 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đại lễ Vu Lan

Xuat Gai 1 2211

Đạo hiếu xuất thế gian

Làm một người tu sĩ chân chính mẫu mực mà đem pháp lành độ khắp trần gian thì phước lớn không tính kể. Và nếu

TÌM KIẾM