Thứ Sáu, 08/12/2023, 18:37 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đại đức Svastika

222 Phat Thich Ca Lich Su 1811

Đường xưa mây trắng

Gặp Phật ở đâu? Thấy trời đã sáng, đại đức Anuruddha bảo đại đức Ananda: – Sư huynh đã đi vào thành phố Kusinara và

TÌM KIẾM