Thứ Tư, 27/09/2023, 14:24 (GMT +7)
| Hà Nội,

cuộc sống vô thường

Ảnh minh họa.

Sông có khúc, người có lúc

Người sống ở đời, đừng khinh thường bất kỳ ai. Sông có khúc người có lúc, ai lên cao rồi cũng có ngày phải đi

TÌM KIẾM