Thứ Sáu, 22/09/2023, 04:08 (GMT +7)
| Hà Nội,

cuộc đời hạnh phúc

312924819_2111869682353890_4340412905984387865_n-0946

Cuộc đời là những mâu thuẫn

Chúng ta hãy nhìn lại con người của mình. Ai cũng ngỡ rằng có sự mâu thuẫn là do người này đối với người kia,

TÌM KIẾM