Thứ Ba, 05/12/2023, 19:06 (GMT +7)
| Hà Nội,

cuộc đời

Ảnh Minh Họa.

Tu mau kẻo trễ người ơi!

Cứ ngỡ muôn duyên mãi thường còn / Ai ngờ thế sự chẳng sắc son / Vô thường biến chuyển trong giây phút/ Tu mau

Ảnh Minh Họa.

Cố gắng thêm một dặm đường…

Cuộc đời không cho ai hết tất cả những ước muốn thầm thì / sẽ khuyết đi một phần nào bất hạnh / mình mỉm

Thượng Tọa Thích Minh Thuận, Phó Duy Na Tu Học Chùa Vĩnh Nghiêm.

Bài học từ hiện thực cuộc sống

Lòng người khó đoán, tình cảm lại dễ dàng thay đổi. Nên tập quen với việc đổi thay, cần xem nhẹ những cái quay lưng

1

10 điều trong ứng xử

Hãy biết ơn những người từng giúp đỡ mình, họ đồng thời cũng giúp chúng ta cảm nhận được tình cảm và cả sự tín

Ảnh Minh Họa.

Khi biết đời mong manh…

Hãy biến những ngày đang sống như một thiên đàng trên cõi đời cho người thân, và cho cả chính mình. Bởi vì, một khi

Ảnh Minh Hoạ.

Vô thường, ấy lẽ thường nhiên

Nửa đời người tôi học được / Tan hợp, thăng trầm.. bởi duyên / Lúc muôn sự về chốn cũ /Nhẹ nhàng, đâu bận niềm

TÌM KIẾM