Thứ Hai, 26/02/2024, 09:08 (GMT +7)
| Hà Nội,

cúng dường

3

Cúng dường Tam bảo (Phần 1)

Cúng dường là cung dưỡng với tấm lòng tin tưởng và tôn kính. Theo gốc chữ Hán, cung là giao cho để đáp ứng một

TÌM KIẾM