Thứ Sáu, 23/02/2024, 00:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

Cư sĩ

Ảnh Minh Họa.

Cư sĩ Phật giáo (Phần 2)

Phải hội đủ ba điều kiện về nội dung thể chất tin, học và làm mới xứng danh là cư sĩ Phật giáo, thiếu một

Ảnh Minh Họa.

Cư sĩ Phật giáo (Phần 1)

Cư sĩ Phật giáo là tín đồ tại gia, dân gian thường phân biệt gọi xuất gia là tu chùa, ở chùa, và tại gia

TÌM KIẾM