Thứ Hai, 26/02/2024, 08:43 (GMT +7)
| Hà Nội,

Công hạnh của Bồ tát Địa Tạng

Cong Hanh Cua Bo Tat Dia Tang 010826

Công hạnh của Bồ tát Địa Tạng

Bồ tát Địa Tạng là vị Bồ tát có nhân duyên sâu nặng với chúng sanh trong thế giới Ta bà. Ngài là vị Bồ tát được Đức Phật giao phó trọng trách làm giáo chủ cõi Ta bà trong khoảng thời gian Đức Thế Tôn nhập diệt, Bồ tát Di Lặc chưa thành Phật.

TÌM KIẾM