Thứ Bảy, 02/12/2023, 05:49 (GMT +7)
| Hà Nội,

cõi thiền

Ảnh Minh Hoạ.

Đôi bờ tịch nhiên

Cõi thiền cõi tạm cõi vô/ Chung trà tĩnh lặng giữa bờ an nhiên/ Trà thơm đắng ngọt giao duyên/ Nâng chung trà đạo* tịch

TÌM KIẾM