Thứ Sáu, 23/02/2024, 03:42 (GMT +7)
| Hà Nội,

chuyển hóa nghiệp đố kỵ

Ảnh Minh Họa.

Làm thế nào để chuyển hóa nghiệp đố kỵ?

Nghiệp là tất cả những hành động có tác ý, biểu hiện thường xuyên bằng thân, khẩu, hay ý. Nghiệp là một năng lực cá biệt được chuyển từ kiếp nầy

TÌM KIẾM