Thứ Ba, 27/02/2024, 10:25 (GMT +7)
| Hà Nội,

Chướng ngại tu hành

60502580 689079641547096 7456071910279872512 N 0807 2150

Bát nạn của người tu

Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn

TÌM KIẾM