Thứ Sáu, 01/12/2023, 19:36 (GMT +7)
| Hà Nội,

chuông chùa

Phatgiao Org Vn Lay Ta Tinh Mong Mot Loi Tam Kinh1

Lay ta tỉnh mộng, một lời Tâm kinh

Nhân gian nay khép hẹn thề/ Sớm mai thức giấc Bồ đề nở hoa,/ Trần tâm sương khói nhạt nhòa/ Vén màn sinh tử, bước

TÌM KIẾM