Thứ Sáu, 23/02/2024, 06:42 (GMT +7)
| Hà Nội,

chữ hòa

Ảnh Minh Họa.

Chữ “Hòa” của đạo Phật

Cái hòa của đạo Phật, không phải là một thứ bắt buộc, dựa trên uy quyền, mãnh lực, hay là một lời khuyên suông. Cái

TÌM KIẾM