Thứ Năm, 23/03/2023, 18:01 (GMT +7)
| Hà Nội,

chính niệm

phat-giao-0938

Đừng nhìn thế giới đảo điên

Tất cả sự, lý không rõ ràng; thị, phi đảo lộn đó là si. Nếu tâm mọi người thường giữ chính kiến, chính niệm thì

TÌM KIẾM