Thứ Ba, 05/12/2023, 18:46 (GMT +7)
| Hà Nội,

chính niệm

Phat Giao 0938

Đừng nhìn thế giới đảo điên

Tất cả sự, lý không rõ ràng; thị, phi đảo lộn đó là si. Nếu tâm mọi người thường giữ chính kiến, chính niệm thì

TÌM KIẾM