Thứ Tư, 27/09/2023, 16:28 (GMT +7)
| Hà Nội,

Chiếc lá

Ảnh minh họa.

Câu chuyện chiếc lá

Tôi hỏi chiếc lá: “Em có sợ mùa thu không, vì tới mùa thu, em sẽ phải rời cây?” Mời Đạo hữu ngắm và cung

TÌM KIẾM