Thứ Bảy, 24/02/2024, 14:24 (GMT +7)
| Hà Nội,

chấp ngã

1

Thế nào là bình an?

Sự khó chịu của quý vị là do tà tư duy. Quý vị bám chấp vào các tư tưởng độc hại, rồi khổ đau. Quý

Ảnh Minh Hoạ.

Tập buông bỏ cho nhẹ lòng

Rất nhiều người trong số chúng ta thường luôn cảm thấy bản thân không được vui vẻ, không hạnh phúc, nhưng chúng ta quên mất

TÌM KIẾM