Thứ Năm, 30/11/2023, 05:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

Chân Lý

Hạnh Phúc Hay Khổ đau Là Do Tâm Mình Cảm Nhận...Ảnh Minh Hoạ.

Vô thường là một chân lý

Nói đến vô thường, đó là một chân lý. Dù cho có Phật ra đời hay Phật không ra đời thì thế gian cũng là

TÌM KIẾM