Thứ Bảy, 02/12/2023, 05:50 (GMT +7)
| Hà Nội,

BUÔNG XẢ

5b157ecd Ddf6 46c3 85e8 C240c889cb39

Tập buông, một lối sống trí tuệ

Trong cuộc sống, rất nhiều khi buông bỏ là một dạng giải thoát, là sự lựa chọn của tâm thái, là sự thức tỉnh của

Flower 3474638 1280 7409

Buông xả để bình an

 Buông xả là một trong những trạng thái cao tột trên con đường hành trì Phật pháp, là nền tảng của trí tuệ và giải

TÌM KIẾM