Thứ Sáu, 08/12/2023, 18:47 (GMT +7)
| Hà Nội,

Bồ Tát

Ke Thang Thang Lam Bo Tat Benhvn 0757

Kẻ lang thang muốn làm Bồ tát

Kẻ lang thang nói: “Tôi có thể đổi chỗ ngồi với Người một lát không?” Bồ Tát trả lời: “Chỉ cần anh không mở miệng”.

TÌM KIẾM