Thứ Hai, 04/03/2024, 19:20 (GMT +7)
| Hà Nội,

bỏ khổ

Cảm Xúc Hạnh Phúc Cùng Khoảnh Khắc Lắng đọng Hướng Về Bồ Tát Thích Quảng Đức Của Tăng Ni, Phật Tử Ảnh: Đăng Huy

Tu Phật không phải là bỏ khổ, tìm lạc

Nguời ta bỏ “khổ” tìm “lạc”, rồi thì cái “lạc” này lại trở nên “khổ”, tiếp tục đi tìm “lạc” khác… một vòng tròn luẩn

TÌM KIẾM