Thứ Sáu, 23/02/2024, 00:45 (GMT +7)
| Hà Nội,

Bình yên

Ảnh Minh Họa.

Ta đang ở đâu?

Sông mê bến giác hiện ở chung dòng/ Bên đây tưởng vọng, ta bà khổ đau/ Có-Không dính mắc phan duyên bụi trần/ Kẹt tâm

Ảnh Minh Họa.

Để cuộc sống an vui hạnh phúc hơn

Sống sáng suốt, sống trí tuệ, sống trong sạch, sống tỉnh giác là nâng phẩm chất, giá trị cuộc sống thật sự của chúng ta,

Dac Nhan Tam

Ta về vui với đất trời

Ta về rũ bỏ kiêu xa / Quên nhà máy lạnh, hoan ca, tiệc tùng.. / Nhân gian cười, bảo ta khùng / Lặng thầm

TÌM KIẾM