Thứ Sáu, 01/12/2023, 21:01 (GMT +7)
| Hà Nội,

bình tâm

Ảnh Minh Họa.

Ý thức và bình tâm

Ý thức và sự bình tâm – đó là thiền Vipassana. Khi thực hành cùng lúc hai yếu tố này thì chúng đưa đến sự

Ảnh Minh Họa.

Ý thức và bình tâm

Ý thức và sự bình tâm – đó là thiền Vipassana. Khi thực hành cùng lúc hai yếu tố này thì chúng đưa đến sự

TÌM KIẾM