Thứ Sáu, 29/09/2023, 01:57 (GMT +7)
| Hà Nội,

bình ngồi tham thiền

maxresdefault

An bình không lay chuyển

Lần nọ, tôi đến ở tại một tu viện trong rừng cách làng xóm chừng nửa dặm. Vào một đêm, dân làng tổ chức một cuộc hội

TÌM KIẾM