Thứ Ba, 27/02/2024, 12:01 (GMT +7)
| Hà Nội,

biết lỗi

Ảnh Minh Họa.

Hạnh phúc là biết nhận lỗi

Hạnh phúc là biết nhận lỗi Vô Thường (ST) Khi có lỗi nhất định nhận lỗi. Lỗi của mình, mình nhận là đúng mà. Khi

TÌM KIẾM