Thứ Sáu, 01/12/2023, 20:34 (GMT +7)
| Hà Nội,

Bảo vệ cuộc sống con người

Buddha Statue In Bamboo Forest Steve Heap 1359 1033

Bảo vệ cuộc sống con người

Đức Phật dạy sự tương quan tương duyên chằng chịt giữa muôn sự, muôn vật trên hành tinh này như sau: “Cái này có thì

TÌM KIẾM