Thứ Tư, 21/02/2024, 05:49 (GMT +7)
| Hà Nội,

Bao dung

Ảnh Minh Họa.

Rủ bỏ sự cố chấp của bản thân

Rủ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc; thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm

Ảnh Minh Họa.

Làm mình tươi mới từng ngày

Mỗi ngày, ta tập thói quen tốt, ta đọc, ta nghe, ta học, ta nhìn những điều tốt đẹp, hướng thượng, tiếp xúc, nói chuyện

Ảnh Minh Họa.

Tương quan cuộc đời

Thái độ chúng ta quyết định lấy cuộc sống, cuộc sống lại quyết định hạnh phúc cuộc đời. Nếu tâm tình rộng mở, thì thế

Chùa Hương Tích Là Một Trong Những Ngôi Chùa Có Lịch Sử Lâu đời Nhất Tại Việt Nam Có Niên đại Hàng Nghìn Năm. Tương Truyền, Chùa được Xây Dựng Từ Thế Kỷ Xiii Vào Thời Nhà Trần. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp Từ Nhắc đến Lịch Sử Hình Thành Của Chùa Qua 2 Câu Thơ “hương Tích Trần Triều – Hồng Sơn đệ Nhất Phong” (hương Tích Ngôi Chùa đời Trần – Dựng Trên Ngọn Núi đẹp Nhất Ngàn Hống).

Nhân tâm tựa như con đường…

Nhân sinh, bất quá chỉ giống như một ly trà, đầy cũng tốt, vơi cũng tốt, cần chi phải tranh giành? Đậm cũng tốt, nhạt

TÌM KIẾM