Thứ Hai, 04/03/2024, 14:26 (GMT +7)
| Hà Nội,

bản ngã

Ảnh Minh Họa.

Hỏi về cái tâm và cái ta ngã mạn?

Theo quy ước, chúng ta không thể chối bỏ cái “tôi”, hay cái “của tôi”. Nhưng nếu bám vào chúng như là có thật thì

TÌM KIẾM