Thứ Tư, 27/09/2023, 06:34 (GMT +7)
| Hà Nội,

an nhiên

Ảnh minh họa.

Ta đang ở đâu?

Sông mê bến giác hiện ở chung dòng/ Bên đây tưởng vọng, ta bà khổ đau/ Có-Không dính mắc phan duyên bụi trần/ Kẹt tâm

TÌM KIẾM