Thứ Hai, 04/03/2024, 19:18 (GMT +7)
| Hà Nội,

Ăn chay

Goi, Rau Tron

Hành trình đến với ăn chay

Con đường dẫn đến Thuần chay của mỗi Phật tử là một cuộc hành trình thú vị cần chia sẻ và lan tỏa cho cộng

Mon Chay Mam

Ăn chay đúng cách thế nào?

Nên chọn kỹ tinh bột trong thực đơn, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, đảm bảo nguồn đạm thay thế thịt động vật bằng các

Tâm Tịnh Thì Cõi Tịnh

Ăn chay nuôi dưỡng lòng từ bi

Ăn chay được coi là một biểu tượng và phương cách nuôi dưỡng lòng từ bi. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng

TÌM KIẾM