Thứ Hai, 04/03/2024, 19:26 (GMT +7)
| Hà Nội,

Ăn chay

Ảnh Minh Họa.

Ăn chay sống khỏe

Tuy nhiên, ăn chay cũng có năm bảy đường ăn chay. Quan trọng là cách ăn chay như thế nào để không có đạm động

Chế độ ăn Chay Với Nhiều Loại Rau Củ Quả, Hạn Chế Các Sản Phẩm Có Nguồn Gốc động Vật Giúp Giảm Nguy Cơ Ung Thư. Ảnh: Freepik

Hạnh phúc từ việc ăn chay

Ăn chay để hoằng hóa được bản thân mình, để nhận thức được rằng: “Thân mình là vô thường, sự sống của muôn loài là

Ảnh Minh Họa.

Đến với Phật pháp sau ba giấc mơ

Câu chuyện đến với Phật pháp của Phật tử Trần Thị Thúy Hạnh (pháp danh Diệu Thảo) Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn

TÌM KIẾM