Thứ Năm, 28/09/2023, 08:28 (GMT +7)
| Hà Nội,

40 năm theo ánh đạo vàng

1

Bốn mươi năm theo ánh đạo vàng

Về đây dưới bóng Phật đài Hương thơm gởi gió mây bay trên ngàn Niềm tin gửi ánh đạo vàng Nghe kinh pháp cú thanh

TÌM KIẾM