Thứ Bảy, 02/12/2023, 06:08 (GMT +7)
| Hà Nội,

101 câu chuyện thiền

Ảnh Minh Họa.

101 câu chuyện thiền: Một cốc trà

Mỗi câu chuyện thiền là một công án để chứng ngộ. Lời thiền sư: “ông đã mang đầy tư kiến và thành kiến. Làm sao

TÌM KIẾM