Thứ Sáu, 08/12/2023, 20:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

Ta đang ở đâu?

Ảnh Minh Họa.

Sông mê bến giác hiện ở chung dòng/ Bên đây tưởng vọng, ta bà khổ đau/ Có-Không dính mắc phan duyên bụi trần/ Kẹt tâm chấp tướng não phiền khởi sanh.

Ảnh minh họa.

Sông mê bến giác hiện ở chung dòng

Bên đây tưởng vọng, ta bà khổ đau.

Có-Không dính mắc phan duyên bụi trần

Kẹt tâm chấp tướng não phiền khởi sanh.

Quay về tự tánh chơn linh an lành

Nương nhờ tuệ giác soi đường hướng tâm.

Không nơi chổ trụ lặng yên não phiền

An nhiên tự tại cảnh miền Như lai.

Đặt tâm đúng hướng mới có thể xuyên thủng vô minh, thành tựu tuệ giác

Chánh Bảo Trung

Nguồn:https://phatgiao.org.vn/

Chia sẻ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÌM KIẾM

Ads 300x250