Chủ Nhật, 03/12/2023, 14:02 (GMT +7)
| Hà Nội,

“Phát triển văn học nghệ thuật phải ngang tầm với phát triển kinh tế”

Van Nghe Si 1129

Hôm qua 12.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam về một số đề án, chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng bày tỏ niềm tự hào với thành tựu nền văn học nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là từ khi có Đảng; cho rằng văn học nghệ thuật đã thực hiện tốt sứ mệnh của mình, đồng hành cùng đất nước, nhân dân, góp phần và cùng dân tộc vươn lên. Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập như gần đây, mặc dù có chất liệu phong phú, có không gian cho văn học nghệ thuật sáng tạo, phát triển, song chúng ta chưa có những tác phẩm văn học nghệ thuật “để đời”, đi sâu vào lòng người, xứng tầm với sự nỗ lực, cố gắng, thành quả đạt được của đất nước ta, nhân dân ta, sự vươn lên mạnh mẽ Việt Nam trên trường quốc tế, giúp bạn bè, đối tác quốc tế với tình cảm, sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho Việt Nam ngày càng hiểu hơn về đất nước, con người, nền văn hóa của chúng ta.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh quan điểm của Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa. Phát triển văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng phải ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hóa, nghệ thuật phải lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển. Văn học nghệ thuật góp phần hướng con người đến chân – thiện – mỹ và đây cũng là giá trị cốt lõi của dân tộc ta. Thủ tướng đề nghị văn học nghệ thuật cần phục vụ 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; tiếp tục xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; tăng cường hội nhập; góp phần phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc; quảng bá hình ảnh; đấu tranh trước các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Trước mắt, Thủ tướng cho rằng Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật và các hội viên cần có nhiều sáng tác mang hơi thở cuộc sống, góp phần vào công tác phòng, chống Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững…

Chia sẻ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÌM KIẾM

Ads 300x250