Thứ Ba, 27/02/2024, 16:34 (GMT +7)
| Hà Nội,

Phất trần thuyết pháp

Mo Kho Tang Cua Ban

Ông ấy rất thuận theo ý ta, ông ấy hiểu được thế nào là vô tình thuyết pháp. Ông hãy xem! Phất trần đang thuyết pháp.

phat-tran-thuyet-phap

Thiền sư Động Sơn Lương Giới lúc tham học tại chỗ thiền sư Quy Sơn Linh Hựu, xin Quy Sơn chỉ dạy:– Bạch thầy! Công án “Vô tình thuyết pháp” của Quốc sư Huệ Trung – Nam Dương con chưa hiểu, hữu tình thuyết pháp con công nhận điều đó, nhưng vô tình làm sao thuyết pháp được? Chẳng hạn như cái bàn cái ghế làm sao biết thuyết pháp? Xin thầy phương tiện chỉ dạy cho.

Quy Sơn dựng phất trần lên, nói:– Ông hiểu cái ấy không?

– Không, xin thầy từ bi chỉ dạy.– Cái miệng của ta do cha mẹ sanh, tuyệt đối bí mật không nói cho ông.

– Phật pháp cũng có bí mật sao?

Quy Sơn lại dựng phất trần lên, nói:– Đó là bí mật.

– Nếu thầy không nói bí mật trong ấy cho con, vậy con có thể hỏi bạn đồng tham của thầy được không?

– Tại huyện Du – Lễ Lăng, trong hang đá nối liền nhau, có một đạo nhân tên Vân Nham, nếu ông tìm được, ông ấy sẽ nói cho ông.

– Chẳng hay ông ấy là người thế nào?– Ông ấy từng tham học trong pháp hội của ta.

– Ông ấy tham học với thầy cái gì?– Ông ấy hỏi ta phải đoạn trừ phiền não bằng cách nào mới có hiệu quả?

– Thầy trả lời thế nào?– Ta nói với ông ấy rằng ông phải thuận theo tâm ý của thầy mới được.

– Ông ấy có thuận theo ý thầy không?

– Ông ấy rất thuận theo ý ta, ông ấy hiểu được thế nào là vô tình thuyết pháp. Ông hãy xem! Phất trần đang thuyết pháp.

Ngay lời nói này Động Sơn đại ngộ.

Nguồn:https://phatgiao.org.vn/

Chia sẻ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÌM KIẾM

Ads 300x250