Play Video

Thích Ca Mâu Ni Phật – Con Gái Của Bụt

Bài hát về ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật với giọng hát dễ nghe được thực hiện bởi: Con Gái Của Bụt, mang đến không gian an lạc mỗi khi nghe bài hát này.

Thực Hiện: Con Gái Của Bụt

Share on facebook
Share on email

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM