Thứ Ba, 05/12/2023, 18:52 (GMT +7)
| Hà Nội,
Play Video

Thí Dược Quán Âm – 33 Ứng Thân Của Bồ Tát Quán Âm

Thí Dược Quán Âm: ngoài việc trị bệnh khổ của chúng sanh về thân và tâm, Quán Thế Âm Bồ tát còn ban bố cho chúng sanh lương dược. Bài kệ trong phẩm Phổ Môn ghi rằng: “Quán Âm bậc Tịnh Thánh, nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy”…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM