Thứ Ba, 27/02/2024, 18:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nơi thân bất tịnh nở ra một đóa sen

Khi Thở Có Chánh Niệm Thì Tâm Lập Tức Trở Về Với Thân.

Nếu chẳng có bùn chẳng có hoa / Cũng không có chánh chẳng có tà / Tan rồi vọng chấp trong phân biệt / Sen tự nơi lòng nở đoá hoa.

Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó Duy Na tu học chùa Vĩnh Nghiêm.

Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó Duy Na tu học chùa Vĩnh Nghiêm.

Tâm an trong thực tại

Nơi thân bất tịnh nở ra một đóa sen

Hoa sen rực rỡ chốn bùn nhơ

Là tự ngàn xưa đến bây giờ

Chính ở nơi bùn đen nước đục

Nhuỵ vàng hoa đỏ dệt vần thơ

Nếu chẳng có bùn chẳng có hoa

Cũng không có chánh chẳng có tà

Tan rồi vọng chấp trong phân biệt

Sen tự nơi lòng nở đoá hoa.

Hộ trì sáu căn 

Người nuông chìu dục lạc

Không tiết chế sáu căn

Uống ăn thường buông thả

Biếng nhác chẳng tinh cần

Ngày đêm không nổ lực

Chánh hạnh chánh tư duy

Vọng tâm thường khởi niệm

Như gió thổi cây xiêu.

Người thiền quán bất tịnh

Hộ trì cả sáu căn

Uống ăn thường tiết độ

Tinh cần trong niềm tin

Chánh tín và chánh hạnh

Luôn thực hành ngày đêm

Tâm tà không lay động

Núi đá trước cuồng phong.

TT. Thích Minh Thuận

Nguồn:https://phatgiao.org.vn/

Chia sẻ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÌM KIẾM

Ads 300x250