Thứ Sáu, 23/02/2024, 01:49 (GMT +7)
| Hà Nội,

Danh sách nhân sự Ban TTTT TW nhiệm kỳ 2022-2027

076294a5f8da25847ccb 1646

Chiều nay, Ban Thông tin – Truyền thông Trung ương GHPGVN đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027). Dưới đây là danh sách nhân sự Ban TTTT TW nhiệm kỳ 2022-2027.

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y nhân sự Ban thông tin Truyền thông Trung Ương GHPGVN

Khoá IX, nhiệm kỳ (2022 – 2027)

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 29 chương V Hiến chương GHPGVN (Sửa đổi lần thứ VII);

Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ.HĐTS ngày 27/12/2022 Hội nghị lần thứ II khoá IX Hội đồng Trị sự GHPGVN;

Căn cứ Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

Xét tờ trình số 18/TTr-BTTTTTƯ ngày 20/12/2022 của Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y nhân sự Ban TT-TT Trung Ương GHPGVN khoá IX, nhiệm kỳ (2022 – 2027), gồm 98 thành viên (35 vị Thương trực, 63 vị Uỷ viên), do Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban Thông tin Truyền thông Trung Ương GHPGVN hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và Pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung Ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung Ương Giáo hội, Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM.BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
Nguồn:https://phatgiao.org.vn/
Chia sẻ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÌM KIẾM

Ads 300x250