Thứ Ba, 03/10/2023, 21:59 (GMT +7)
| Hà Nội,

Lời Phật dạy

23

Tình yêu đạo Phật

Mỗi người chúng ta sinh ra trên cõi đời này đều mang trong mình tình yêu thương, nó cũng chính là căn bản của cuộc

“Thở vào ta biết mình đang thở vào, thở ra ta biết mình đang thở ra”.

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha dạy các Tỷ kheo:Này các Tỷ kheo, đầy đủ ba pháp này, tương xứng như vậy, bị rơi

Ảnh minh họa.

Phật dạy về thân cận bạn tốt

Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, một người bạn tốt mà ta cần nương tựa để học hỏi, trước hết dung mạo phải dễ nhìn,

TÌM KIẾM