Thứ Hai, 04/03/2024, 15:08 (GMT +7)
| Hà Nội,

Văn Hóa

Ảnh Minh Họa.

Kinh Chánh kiến

Trong các thuật ngữ Phật Giáo, có lẽ không có thuật ngữ nào mà người học Phật cần phải hiểu và cần phải phân biệt

2

Đại Ca Diếp quy y

Có một hôm, đức Phật thị hiện tướng bệnh, ngài lặng lẽ nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng

TÌM KIẾM